Gwarancja i reklamacje


Wszystkie towary posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy.

W przypadku towarów wadliwych bądź uszkodzonych fabrycznie gwarantujemy ich wymianę na towar wolny od wad, pod warunkiem pisemnego zgłoszenia uszkodzenia w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. W przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu gwarantujemy ich wymianę na towar wolny od wad tylko wtedy, gdy uszkodzenie zostanie stwierdzone w momencie odbioru towaru w obecności dostarczyciela. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego. Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela - po uiszczeniu opłaty.

Dostarczenie towaru do naprawy gwarancyjnej
Wadliwy towar należy bezpiecznie zapakować w oryginalne opakowanie wraz ze wszelkimi dodatkami, które Klient otrzymał przy dostawie (np. instrukcje, itp.) Produkt powinien być dostarczony w oryginalnym opakowaniu. W przypadku braku opakowania ryzyko uszkodzenia towaru podczas transportu ponosi reklamujący. Prosimy dołączyć również kopię dokumentu zakupu i montażu w stacji obsługi oraz opis problemu i odesłać na własny koszt za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres podany na wstępie Regulaminu.

Sprzedający zastrzega sobie możliwość odesłania reklamowanego towaru, jeśli towar został dostarczony bez kompletnej dokumentacji. W przypadku niespełnienia powyższych warunków reklamowany sprzęt będzie odsyłany na koszt adresata.

motoShop wersja 1.20.257 ©2004-2024 NIKO