Zatwierdzając dowolny formularz Użytkownik równocześnie akceptuje wszystkie punkty niniejszego regulaminu
• Klientem sklepu internetowego www.autowak.com.pl, zgodnie z obowiązującymi przepisami może zostać osoba, która ukończyła 18 lat i posiada zdolność do zawierania umów cywilno-prawnych.
Szanowni Państwo,
Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych zagadnień w PHU AUTOWAK Wtold Węcławek. Z uwagi na rozpoczęcie obowiązywania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). W związku z powyższym uprzejmie informujemy o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.
Klauzula informacyjna
Administratorem Państwa danych jest przedsiębiorstwo PHU AUTOWAK Witold Węcławek z siedzibą w Glwicach przy ulicy Jana Śliwki, 44-100 Gliwice.
Kontakt w sprawie Ochrony Danych Osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail autowak@O2.pl, lub korespondencyjnie na adres administratora z dopiskiem "Ochrony Danych Osobowych".
Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
wykonania umowy kupna-sprzedaży produktów oferowanych przez PHU AUTOWAK Witold Węcławek - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy ;
marketingu bezpośredniego - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu PHU AUTOWAK Witold Węcławek, do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;
finansowo - księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;
obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa PHU AUTOWAK Witold Węcławek, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;
prowadzenia procesów reklamacyjnych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa PHU AUTOWAK Witold Węcławek, przez okres 5 lat od zakończenia umowy;
W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, księgowych, kancelarii prawnych.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, lub w celach marketingowych czy udostępniania Państwa danych); posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z biurem PHU AUTOWAK Witold Węcławek , lub wysyłając maila na adres: autowak@O2.pl. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).II. PROCEDURA SKŁADNIA ZAMÓWIEŃ.

• Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez www.autowak.com.pl na stronie sklepu internetowego.
• Na życzenie klienta wystawiamy fakturę VAT lub paragon.
• Zastrzegamy sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia.
• Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
• Zakupione produkty są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
• Sprzedający zastrzega sobie odstąpienie od sprzedaży towaru, jeśli jest on niedostępny w magazynach Sprzedającego (brak towaru, uszkodzenie w trakcie transportu)


III. REALIZACJA ZAMÓWIE

motoShop wersja 1.20.257 ©2004-2024 NIKO